stat4u

Zabezpieczeniem zapłaty może być hipoteka

Jednym ze skutecznych sposobów zabezpieczenia wierzytelności jest hipoteka. Jej ustanowienie wymaga zazwyczaj wizyty u notariusza, gdzie właściciel nieruchomości musi złożyć oświadczenie o ustanowieniu hipoteki.


Strony podpisują akt notarialny. Następnie hipoteka zostaje wpisana do księgi wieczystej, to ważne, gdyż sama umowa między stronami jest niewystarczająca. 

Hipoteka jest ograniczeniem, które polega na obciążeniu nieruchomości dla zabezpieczenia wierzytelności. Wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczonej nieruchomości bez względu na to, czyją stała się ona własnością i z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami osobistymi jej właściciela. 

Największym plusem  takiego rozwiązania jest to, że właściciel hipoteczny ma pierwszeństwo przy podziale pieniędzy, jeśli sprzedaż nieruchomości przez komornika nie pokryje w całości długu. 

Każdy, kto kupuje nieruchomość, powinien zapoznać się z jej księgą wieczystą. Trzeba sprawdzić, czy nie jest ona obciążona hipoteką.