stat4u

Skutki wejścia w życie przepisów o obrocie ziemią są już widoczne na rynku nieruchomości. Obrót ziemią znacznie zwolnił, a ceny spadły. Szczególnie jest to zauważalne w przypadku ziemi, która mogłaby być wykorzystywana do celów innych niż rolne.


Jak się okazuje, coraz więcej właścicieli nie chce sprzedawać swoich gruntów, ponieważ nie są zadowoleni z proponowanych cen. Ziemia od wielu lat wciąż drożała. Teraz sytuacja jest zupełnie inna. Ceny spadają. Jeszcze w 2004 roku za hektar trzeba było zapłacić ok. 7 tys. złotych. W 2015 roku – ok. 40 tys. zł. Najwyższe ceny dotyczyły ziemi rolnej w granicach miast. Obecnie specjaliści spodziewają się dalszych spadków cen. Nowe regulacje, poza małymi wyjątkami, pozwalają na zakup ziemi wyłącznie rolnikom. Co więcej, klient, który kupi ziemię, nie może jej sprzedać przez 10 lat. 

Wzrost cen może dotyczyć jedynie ziemi przeznaczonej na inne cele niż rolne (z warunkami zabudowy). Takie grunty np. w bezpośrednim sąsiedztwie miast mogą interesować deweloperów. 

Warto dodać, że ustawę, która weszła w życie 1 maja tego roku, zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich

Średnia cena gruntów rolnych w III kwartale 2014 r. wyniosła 24 670 zł za 1 ha. Oznacza to, że w odniesieniu do II kwartału 2014 roku nastąpił wzrost średniej ceny o 1081 zł tj. 4,6%, natomiast porównując III kwartał bieżącego roku do III kwartału roku ubiegłego, to obserwujemy wzrost ceny o 2714 zł tj. o 12,4%.


Średnia cena za 1 ha w województwie pomorskim wyniosła 28 267 złotych. 

Warto dodać, że średnią cenę sprzedaży 1 hektara gruntów rolnych w III kw. 2014 r. określono na podstawie zawartych w tym czasie prawie 2,9 tys. umów i sprzedanych prawie 23,3 tys. ha gruntów. Cena 1 ha gruntów rolnych przekroczyła poziom 30 tys. zł jedynie w 3 województwach: wielkopolskim – 38 626 zł/ha, śląskim – 38 417 i opolskim – 36 122 zł/ha. Natomiast najtańsza ziemia rolna była w województwach: świętokrzyskim – 13 993 zł/ha, podlaskim – 16 198 zł/ha, i podkarpackim – 16 852 zł/ha. Największy wzrost średnich cen w III kwartale br. w odniesieniu do II kw. 2014 r. nastąpił w województwie śląskim.

Ze sprzedanych w III kw. br. prawie 23,3 tys. ha, najwięcej gruntów Agencja sprzedała w grupie obszarowej 10-100 ha – ponad 12,5 tys. ha, najmniej natomiast w grupie do 1 ha – prawie 530 ha. Natomiast z zawartych w tym okresie prawie 2,9 tys. umów sprzedaży, najwięcej dotyczyło nieruchomości do 1 ha – 1405 i w przedziale 1-10 ha – 986. Najmniej umów zawarto na powierzchnię powyżej 300 ha – tylko 7.