stat4u

Jak wyodrębnić własność lokalu

Jeśli chcesz podzielić nieruchomość, aby sprzedać jej część, musisz pamiętać o formalnościach prawnych, jakie się z tym wiążą. Zdarza się sytuacje, kiedy chcemy podzielić np. dom na dwie odrębne części. Może się tak zdarzyć, kiedy np. nieruchomość odziedziczy dwóch spadkobierców, albo małżonkowie po rozwodzie.


Po wydzieleniu w domu osobnego mieszkania bądź lokalu o innym przeznaczeniu można je prawnie wyodrębnić.Działania prawne nie będą potrzebne, jeśli chcemy wynająć lub użyczyć część nieruchomości, która została już fizycznie wyodrębniona. Jeśli jednak chcielibyśmy znieść współwłasność i dokonać podziału, nie obędzie się bez odpowiednich formalności prawnych.

W przypadku podziału domu z działką na dwie całkowicie niezależne części obowiązują przepisyustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. Dokonanie podziału będzie możliwe, jeśli będzie to zgodne z ustaleniami miejscowego planu lub decyzją o warunkach zabudowy. W przypadku podziału działki, obie części muszą mieć określoną wielkość, a także dostęp do drogi publicznej. Warunkiem podziału jest też zapewnienie każdej wydzielonej części budynku własnego wejścia i osobnych instalacji (elektrycznej, wodnokanalizacyjnej itp.).

Istnieją dwie możliwości dokonania podziału. Jedna to podział administracyjny, a druga – sądowy. Jeśli współwłaściciele nie są w stanie się porozumieć w kwestii zawarcia umowy określającej sposób korzystania z nieruchomości, mogą się zwrócić o rozstrzygnięcie do sądu.Trzeba jednak pamiętać, że tylko zniesienie współwłasności ostatecznie zakończy spory o korzystanie z nieruchomości.

W przypadku podziału administracyjnego, organem zatwierdzającym jest prezydent miasta, burmistrz lub wójt. Wówczas należy złożyć wniosek w urzędzie miasta lub gminy. Wniosek dotyczy zaopiniowania wstępnego planu podziału (własny lub geodety).Dopiero na podstawie pozytywnej opinii - postanowienia można zamówić u uprawnionego geodety wykonanie właściwego projektu podziału. Po jego opracowaniu ponownie składamy wniosek w urzędzie gminy lub miasta, o zatwierdzenie podziału. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji, która jest podstawą do założenia nowych ksiąg wieczystych.

Po wydzieleniu w domu osobnego mieszkania bądź lokalu o innym przeznaczeniu można je prawnie wyodrębnić, co pozwoli na sprzedaż. Bez tego można sprzedać jedynie udział w nieruchomości. Żeby wyodrębnić w budynku mieszkanie, trzeba najpierw uzyskać od starosty powiatowego zaświadczenie o samodzielności lokalu. Następnie konieczne jest ustanowienie odrębnej własności lokalu. Można to zrobić sporządzając akt notarialny lub uzyskując orzeczenie sądu rejonowego o zniesieniu współwłasności.