stat4u

Kaszuby to wyjątkowe miejsce, gdzie nie brakuje jezior, lasów, malowniczych krajobrazów, a atutem jest także bliska odległość do morza. Nic dziwnego, że wielu ludzi chce tu mieszkać na stałe, a inni szukają odpoczynku w czasie weekendów czy urlopów.


Mieszkańcy i turyści mogą korzystać z licznych ścieżek pieszych i rowerowych, co także jest dużym atutem Kaszub.  Staraniem LOT Serce Kaszub oraz dzięki dofinansowaniu z Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej została wydana rowerowa mapka ze szlakami i trasami rowerowymi  znajdującymi się na terenie malowniczo położonego powiatu kościerskiego. Awers dwustronnej, składanej karty formatu A3 zawiera przede wszystkim szczegółową mapę, zaprojektowaną tak, aby była jak najbardziej czytelna dla użytkowników, a jednocześnie atrakcyjna graficznie. Nie brakuje rowerowych motywów - zdjęć oraz „śladów opon” roweru górskiego, który to będzie najodpowiedniejszym do pokonania większości przedstawionych szlaków i tras. W prawym dolnym rogu znajduje się kod QR odsyłający szukających do sprawdzonych noclegów. Jest tam także miejsce na ważną grafikę ilustrującą odległość w linii prostej od Gdańska do Kościerzyny (60 km).

Opisy szlaków i tras umieszczono na rewersie. Ta część publikacji zawiera również poglądowe zdjęcia. Warto zauważyć, że stylizowana kolorystyka nagłówków opisów odpowiada kolorom szlaków w terenie, a specjalnie wykonane bigowanie pozwala na sprawne i równe złożenie całości do formatu kieszonkowego. 

Na rynku wtórnym można znaleźć mieszkania w okazyjnych cenach. Często są one jednak zadłużone. Zakup nieruchomości, która jest obciążona hipoteką, nie różni się od kupna mieszkania wolnego od takich obciążeń.


Klient zainteresowany zakupem lub pośrednik w obrocie nieruchomościami powinien rozpocząć działania od sprawdzenia księgi wieczystej. Dzięki temu można dowiedzieć się, czy osoba sprzedająca nieruchomość ma kredyt. Jeśli okaże się, że zakup mieszkania był finansowany z kredytu i ten nie został jeszcze spłacony, wówczas w umowie przedwstępnej trzeba zawrzeć aktualną wysokość kredytu, jaki jeszcze pozostał do spłaty. Nie można też pomijać wszystkich dodatkowych kosztów związanych z kredytem, jakie wynikają z umowy. Wszystkie te dane podczas umowy notarialnej muszą zostać potwierdzone stosownym zaświadczeniem z banku, w którym zaciągnięty był kredyt. Co ważne, na zaświadczeniu nie może zabraknąć informacji o tym, w jakim terminie po spłacie zobowiązania nastąpi zwolnienie hipoteki. Niestety, problemem czasem okazuje się kredyt w walucie obcej. Może się bowiem zdarzyć, że kwota, która pozostała do spłaty, jest wyższa niż wartość nieruchomości. Warto pamiętać, że zakup nieruchomości obciążonej hipoteką jest jak najbardziej możliwy. Ważne, aby w całym procesie wspierał nas dobry pośrednik w obrocie nieruchomościami. 

Niemal 10 mln złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2017-2020 otrzymała Kościerzyna na realizację zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego. Oznacza to, że już w przyszłym roku przestrzeń Osiedla 1000-lecia - Kartuska stopniowo nabierać będzie nowego charakteru.


Projekt Kościerzyny uplasował się na 3 miejscu listy konkursowej uzyskując łącznie 104 punkty. Warto dodać, że w celu wsparcia jak największej liczby projektów, Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o obniżeniu poziomu dofinansowania wszystkim projektom złożonym w ramach konkursu z wnioskowanego 85 proc. do wysokości 65 proc. Oznacza to konieczność zwiększenia wartości wkładu własnego po stronie miasta Kościerzyna, jak i partnerów, czyli 17 Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni „Wspólny Dom” w Kościerzynie. W ramach rewitalizacji planowane jest m.in. wyremontowanie obiektu byłej kotłowni przy ul. Kartuskiej, przebudowa budynku przy ul. Osiedle 1000-lecia 1 oraz jego adaptacja i rozbudowa piętra budynku, remonty części wspólnych 26 wielorodzinnych budynków (17 Wspólnotowych, 6 Spółdzielczych, 3 komunalnych). czyszczenie i malowanie elewacji, remonty balkonów, ocieplenie elewacji i kondygnacji podziemnej, odprowadzenie wód opadowych, remonty dachów i kominów, rynien, schodów, zagospodarowanie otoczenia budynków. Mieszkańcy mogą liczyć także na inwestycje drogowe: przebudowę i rozbudowę podstawowej infrastruktury drogowej wewnątrzosiedlowej, wykonanie miejsc postojowych i parkingów, modernizację istniejących ciągów pieszych, budowę nowego ciągu pieszego łączącego ul. Lipową i Os. 1000-lecia, wykonanie schodów przy ul. Wybickiego, urządzenie ciągów pieszych w miejscach wydeptanych ścieżek, powstanie monitoringu wizyjnego, wykonanie chodników bezpośrednio przylegających do budynków mieszkalnych wielorodzinnych.
Ważna będzie także modernizacja istniejących placów zabaw oraz budowa nowych, a także budowa miejsca spotkań dzieci starszych i młodzieży.

Mieszkanie lub dom w mieście, a do tego działka za miastem. Coraz częściej Polacy myślą o zakupie nieruchomości rekreacyjnej, gdzie przyjemnie można spędzać weekendy i dni wolne od pracy. Odpoczynek za miastem to nie tylko moda, ale też dobra inwestycja.


Wiosna to najlepszy moment, aby przyjrzeć się ofertom na rynku. Prezentowanie nieruchomości rekreacyjnych w sezonie zimowym jest ograniczone z uwagi na pogodę, ale też nie oddaje w pełni walorów terenu. Zanim podejmiemy decyzję o zakupie warto rozejrzeć się po okolicy, pospacerować, sprawdzić, ile zajmie nam dojazd do naszej wymarzonej nieruchomości. 

O cenie nieruchomości rekreacyjnej decyduje wiele czynników. Dużym atutem jest bliskość lasu czy jeziora. Więcej zapłacimy za działkę w znanej, turystycznej miejscowości. Cenę kształtuje także jakość drogi dojazdowej, zagospodarowanie działki oraz stan techniczny budynku, jeśli kupujemy nieruchomość z domkiem letniskowym. Trzeba sprawdzić, jaki jest status działki, a także czy możemy liczyć na dostęp do mediów.
Kiedy już podejmiemy decyzję o zakupie nieruchomości, czas na sprawy formalne. O nie najlepiej zatroszczy się pośrednik. Niezbędne będą m.in.: akt notarialny lub umowa darowizny, wypis i wyrys z rejestru gruntów, wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Pośrednik sprawdzi także stan prawny nieruchomości oraz położenie terenu 9czy nie znajduje się np. na podmokłym terenie). Dzięki dostępowi do ksiąg wieczystych zweryfikuje, czy działka jest obciążona hipoteką lub np. służebnością. 

Planujesz budowę domu na wiosnę, ale nie masz działki? Jesień i  początek zimy to dobry czas, by o tym pomyśleć. Korzyści jest wiele.  Zakup działki w tym okresie daje nam kilka miesięcy na załatwienie  wszystkich niezbędnych formalności, koniecznych przy budowie domu.


W ten  sposób wiosną będzie można spokojnie rozpocząć prace budowlane.  Jesienią i zimą znacznie łatwiej też wynegocjować niższą cenę i mamy większy wybór nieruchomości niż w sezonie. 

Działka, na której chcemy wybudować dom, musi mieć odpowiedni kształt. Najlepiej, aby był to kwadrat lub lekki prostokąt. 

Oczywiście  przy zakupie działki nie można kierować się tylko ceną. Trzeba  sprawdzić np., ile zajmie nam dojazd do pracy, szkoły itp. Wszystko po  to, aby nasza wymarzona działka nie stała się później w codziennej  rzeczywistości naszym utrapieniem. Kolejną sprawą, na którą trzeba  zwrócić uwagę jest stan uzbrojenia nieruchomości. Te nieuzbrojone są  oczywiście tańsze, ale po zakupie czekają nas wydatki i formalności,  które zajmą nam czas. 

Kolejnym  niezbędnym krokiem jest analiza planu zagospodarowania przestrzennego.  To właśnie z niego dowiemy się, co możemy na danej działce wybudować, a  także, jakie inwestycje planowane są w pobliżu. To ważne, czy w pobliżu  naszej działki nie powstanie np. kopalnia żwiru czy obwodnica. 

Każdy,  kto chce kupić działkę, powinien sprawdzić numer księgi wieczystej w  sądzie. Dzięki temu dowiemy się, jaki jest stan prawny nieruchomości,  czy nie ma wpisów dotyczących użytkowania wieczystego, służebności,  obciążenia hipoteki.

Ceny działek są  różne, w zależności od miejsca. Jest duża różnica między Trójmiastem a  miastami powiatowymi w woj. pomorskim. W Gdańsku za działkę budowlaną o  powierzchni od 800 do 1200 m2 trzeba zapłacić nawet 507 zł za 1 m2. W Kościerzynie ceny wahają się od 80 do 150 zł za m2.

W Kościerzynie prawie 300 obiektów (dokładnie 291) wpisanych jest na listę zabytków, czyli podlega ochronie  i opiece pomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków.


W Kościerzynie na liście znajdują się przede wszystkim domy mieszkalne, ale także m.in. budynek sądu, Urzędu Miasta, ZUS-u, klasztor Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek, kościół Św. Trójcy i Zmartwychwstania Pańskiego,  aleja jaworowa, stajnia przy leśniczówce, a nawet dwa historyczne perony dworca kolejowego. W gm. Stara Kiszewa jest równie dużo nieruchomości zakwalifikowanych do spisu zabytków, bo 223. Nieco mniej w Karsinie - 177 i gminie Kościerzyna - 146. W pozostałych gminach liczby zabytkowych obiektów są znacznie mniejsze. W Liniewie - 73, Lipuszu - 51 i Dziemianach - 49. Najkrótszą listę zabytków spośród gmin powiatu kościerskiego ma gm. Nowa Karczma z 35 obiektami.

Nie wszyscy są zadowoloni z powodu zakwalifikowania ich nieruchomości do spisu zabytków. Wiąże się to bowiem z wieloma obowiązkami dla właścicieli. Ich prawo własności podlega pewnym ograniczeniom. Przede wszystkim osoby, które chcą zagodpodarować taką nieruchomość, muszą spełnić kilka warunków. Konieczna jest pełna dokumentacja konserwatorska, która będzie zawierać stan zachowania budynku i jego możliwości adaptacyjne z uwzględnieniem historycznej funkcji zabytku. Właściciel musi uzgodnić z konserwatorem zabytków zakres oraz sposób przeprowadzania prac, z uwzględnieniem stosowanych materiałów, technologii. Jednym słowem właściciel musi uzgodnić z konserwatorem wszelkie prace, które zamierza podjąć.

 

Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami uwzględnia się przy sporządzaniu i aktualizacji m.in. studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

costerina

Podczas sesji Rady Miasta Kościerzyna zdecydowano o stawkach podatków od nieruchomości na 2015 rok. Pozostaną one bez zmian. Tym samym nadal będą obowiązywać stawki z 2012 roku.
- Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m kw. powierzchni użytkowej 0,70 zł
- Od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m kw. - 21 zł
- Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1 m kw. powierzchni - 4,27 zł
- Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m kw. - 10 zł
- Od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m kw. powierzchni użytkowej - 7,20 zł
 
Od gruntów:
- Związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą bez względu na sposób ich zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m kw. powierzchni 0,80 zł
- pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne od 1 hektara powierzchni - 4,30 zł
- pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m kw. 0,40 zł
 
costerina