stat4u

Na rynku wtórnym można znaleźć mieszkania w okazyjnych cenach. Często są one jednak zadłużone. Zakup nieruchomości, która jest obciążona hipoteką, nie różni się od kupna mieszkania wolnego od takich obciążeń.


Klient zainteresowany zakupem lub pośrednik w obrocie nieruchomościami powinien rozpocząć działania od sprawdzenia księgi wieczystej. Dzięki temu można dowiedzieć się, czy osoba sprzedająca nieruchomość ma kredyt. Jeśli okaże się, że zakup mieszkania był finansowany z kredytu i ten nie został jeszcze spłacony, wówczas w umowie przedwstępnej trzeba zawrzeć aktualną wysokość kredytu, jaki jeszcze pozostał do spłaty. Nie można też pomijać wszystkich dodatkowych kosztów związanych z kredytem, jakie wynikają z umowy. Wszystkie te dane podczas umowy notarialnej muszą zostać potwierdzone stosownym zaświadczeniem z banku, w którym zaciągnięty był kredyt. Co ważne, na zaświadczeniu nie może zabraknąć informacji o tym, w jakim terminie po spłacie zobowiązania nastąpi zwolnienie hipoteki. Niestety, problemem czasem okazuje się kredyt w walucie obcej. Może się bowiem zdarzyć, że kwota, która pozostała do spłaty, jest wyższa niż wartość nieruchomości. Warto pamiętać, że zakup nieruchomości obciążonej hipoteką jest jak najbardziej możliwy. Ważne, aby w całym procesie wspierał nas dobry pośrednik w obrocie nieruchomościami. 

Jeśli jesteśmy posiadaczami gruntów, budynków, mieszkań, budowli - musimy płacić podatek od nieruchomości. Każda gmina ustala stawki tego podatku, które obowiązują na danym terenie.


Są one różne w zależności od regionu i miejsca, w którym znajduje się nieruchomość. Trzeba wiedzieć jednak, że gminy nie mogą dowolnie ustalać stawek, muszą one bowiem być zgodne z ustawą, a to oznacza, że nie mogą być wyższe niż przewiduje ustawa. Minister finansów podał górne granice stawek kwotowych podatków. W 2015 roku stawki maksymalne podatku od nieruchomości wzrosną o 0,4%.

Podatek można zapłacić z góry, za cały rok lub w czterech ratach: do połowy marca, maja, września i ostatni - do 15 listopada. 

Co czeka właścicieli nieruchomości w 2015 roku? W przypadku podatku, który nie przekracza 100 zł - będzie trzeba tę kwotę wpłacić jednorazowo. W tym przypadku już nie będzie możliwości rozłożenia na raty. Jeśli zaś wysokość podatku jest niższa w stosunku do kosztów doręczenia decyzji w tej sprawie, to zgodnie z przepisami w ogóle nie będzie on pobierany. 

W 2015 roku stawki podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć rocznie:

- 0,90 zł od 1 m kw. powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

- 4,58 zł od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zbiornikami wodnymi lub gruntów zajętych na elektrownie wodne

- 0,47 zł od 1 m kw. powierzchni gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie działalności pożytku publicznego 

 

Zakup nieruchomości to dla większości ludzi życiowa inwestycja. Zazwyczaj ta decyzja wiążę się z wykorzystaniem oszczędności, lub perspektywą spłacania przez wiele lat kredytu. Osoby, które planują zakup nieruchomości, często korzystają z pomocy specjalisty w obrocie nieruchomości.


Klienci oczekują od pośredników profesjonalizmu i zrozumienia ich potrzeb, tak, by proponowane przez nich nieruchomości były zgodne z ich preferencjami. Profesjonalny agent dzięki doskonałej znajomości rynku nieruchomości powinien potrafić spełnić  oczekiwania swojego  klienta, właściwie mu doradzić, pozostać z nim w stałym kontakcie oraz mieć dostęp do najlepszych narzędzi marketingowych.

Nasz rynek nieruchomości zmierza w kierunku modeli rynków zachodnich, w których to właśnie pośrednik jest ekspertem i doradcą klienta.

costerina