stat4u

Sejm zdecydował o przesunięciu terminu ustawy

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego miała wejść w życie z początkiem 2016 roku. Tak się jednak nie stanie. Sejm zdecydował o przesunięciu tego terminu. Obecnie ustawa jest poprawiana. przeprowadzone zostaną także konsultacje społeczne.


Zmiany będą obowiązywały od 1 maja 2016 roku. Nowe regulacje dotyczą przede wszystkim obrotu nieruchomościami rolnymi. Zakup ziemi rolnej przez osobę, która nie jest rolnikiem, będzie bardzo utrudniony. Prawo pierwokupu ziemi rolnej będą mieli sąsiedzi sprzedającego. Jeśli z tego nie skorzystają, ziemię w następnej kolejności ma prawo kupić Agencja Nieruchomości Rolnych.
Sprzedający będzie musiał zgłosić się do notariusza, który powiadomi osoby uprawnione do pierwokupu. Trzeba liczyć się z tym, że przeprowadzenie transakcji - po zmianie ustawy - może potrwać nawet kilka miesięcy.
Jak podkreślają eksperci, nowa ustawa utrudni zakup ziemi nie tylko obcokrajowcom. Utrudni też sprzedaż ziemi rolnikom, którzy będą chcieli sprzedać grunty rolne osobom niespokrewnionym. Preferowana będzie sprzedaż gruntów rolnikom z tej samej gminy lub sąsiedniej. Agencja Nieruchomości Rolnych będzie odgrywać znacznie większą rolę niż obecnie. Jak wynika z przepisów, nabywający ziemię od Agencji Nieruchomości Rolnych, są zobowiązani do osobistego prowadzenia gospodarstwa przez co najmniej dziesięć lat. Wcześniejsza sprzedaż gruntu bez zgody agencji albo obciążenie go hipoteką mają być surowo karane (40 proc. ceny sprzedaży). Agencja mogłaby się zgodzić na wcześniejszą sprzedaż, gdyby przemawiały za tym ważne względy gospodarcze, społeczne lub losowe.