stat4u

Łatwiej wytniesz drzewo na swojej działce

Zmiana ustawy o ochronie przyrody wprowadziła sporo nowości dla właścicieli nieruchomości. Nowe przepisy weszły w życie w styczniu 2017 roku. Najważniejszy zapis dotyczy wycinki drzew i krzewów na swojej posesji.


Prywatni właściciele nie muszą już mieć zezwolenia, by dokonać takiego usunięcia. Nowa ustawa nie zwalnia jednak z przestrzegania przepisów o ochronie gatunkowej. Zezwolenie będzie konieczne, jeśli drzewo jest siedliskiem ptaków chronionych lub jest pomnikiem przyrody. Z wnioskiem trzeba się zwrócić do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Jak podkreślają eksperci, zmiana przepisów to duże ułatwienie, ponieważ do niedawna każdy, kto chciał wyciąć na swojej posesji drzewo, musiał wystąpić z wnioskiem o zezwolenie do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. 

Pozwolenie na usunięcie drzew lub krzewów nadal dotyczy jednak przedsiębiorców i instytucji. Wszystko zależy od tego, jaki obwód ma drzewo. Wniosku nie trzeba składać, jeśli drzewa wycinane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej mają obwód pnia na wysokości 130 cm nie większy niż 100 cm w przypadku: topoli, wierzby, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej i platana klonolistnego. W przypadku pozostałych gatunków drzew, wtedy, gdy obwód na wysokości 130 cm nie przekracza 50 cm. Również i w tym przypadku drzewa nie mogą być jednak pomnikami przyrody. Wówczas konieczne będzie pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

Zmiany przepisów dotyczą również stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów. Będą one określane przez gminy, jednak w przypadku drzew opłata nie może przekroczyć 500 zł, natomiast w przypadku krzewów – 200 zł. 

Więcej w tej kategorii: « Ustawa o ziemi będzie poprawiona