stat4u

Pomoc dla frankowiczów i nie tylko

Do Sejmu wpłynął nowy projekt, który dotyczy pomocy dla osób z walutowymi kredytami na mieszkanie.Zakłada on ułatwienia w korzystaniu z pomocy przez osoby spłacające kredyty, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.Z pomocą frankowiczom ruszył prezydent RP Andrzej Duda.


Wszystko wskazuje na to, że ustawa może wejść w życie już od stycznia 2018 roku. Nowością będzie wprowadzenie Funduszu Restrukturyzacyjnego, utworzonego ze składek banków. Wpłaty na fundusz będą dokonywane kwartalnie. Stawka to maksymalnie 0,5 proc. wartości bilansowej portfela kredytów. Banki, które zdecydują się odwalutowywać kredyty, odzyskają zwrot różnic bilansowych między wartością przed przewalutowaniem i po przewalutowaniu kredytów z Funduszu Restrukturyzacyjnego. Jednym słowem, celem jest skłonienie banków do przewalutowywania kredytów. W opisie projektu można przeczytać, że zakłada on: "zmiany mechanizmu zapewnienia wsparcia finansowego osobom, które na skutek obiektywnych okoliczności znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a jednocześnie są zobowiązane do spłaty rat kredytu mieszkaniowego stanowiącego znaczne obciążenie dla ich budżetów domowych".
Zmieni się także Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Zwiększona zostanie wysokość możliwego comiesięcznego wsparcia z 1,5 tys. zł do 2 tys. zł, wydłużony zostanie okres możliwego wsparcia z 18 do 36 miesięcy oraz okres bezprocentowej spłaty otrzymanego z Funduszu wsparcia z 8 do 12 lat. Możliwe będzie także umorzenie części zobowiązań z tytułu wsparcia, szczególnie w sytuacji regularnego spłacania rat. Nowe regulacje mają dotyczyć także osób z kredytami w złotówkach.
Projekt zakłada także zmianę ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.