stat4u

Wszystko wskazuje na to, że od stycznia 2019 roku zmienią się przepisy, które dotyczą wszystkich, którzy mają mieszkania w blokach lub domy stojące na gruntach o statusie wieczystej dzierżawy. Staną się oni właścicielami gruntów.


Konieczne będzie jednak wniesienie opłaty. Będzie ona rozłożona na 20 lat. Ci, którzy zdecydują się na jednorazową wpłatę, mogą liczyć na to, że zapłacą nawet połowę mniej. Co więcej, nie będzie konieczna wizyta u notariusza. Wystarczy zaświadczenie wójta gminy czy burmistrza miasta. Zmienią się zapisy w księgach wieczystych, gdzie zamiast wieczystego użytkowania pojawi się "własność". Ile będzie wynosić opłata? Przez 20 lat trzeba będzie płacić tyle, ile stanowiła wysokość rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste obowiązujące 1 stycznia 2018 roku. Ta opłata nie będzie podwyższana. Zmiany mają na celu uwłaszczenie milionów Polaków, którzy mieszkają w blokach lub w domach wybudowanych na gruntach oddanych spółdzielniom lub wspólnotom na zasadach prawa wieczystego użytkowania. Sprawa dotyczy też gruntów zabudowanych garażami i przeznaczonych na miejsca postojowe. 

Skutki wejścia w życie przepisów o obrocie ziemią są już widoczne na rynku nieruchomości. Obrót ziemią znacznie zwolnił, a ceny spadły. Szczególnie jest to zauważalne w przypadku ziemi, która mogłaby być wykorzystywana do celów innych niż rolne.


Jak się okazuje, coraz więcej właścicieli nie chce sprzedawać swoich gruntów, ponieważ nie są zadowoleni z proponowanych cen. Ziemia od wielu lat wciąż drożała. Teraz sytuacja jest zupełnie inna. Ceny spadają. Jeszcze w 2004 roku za hektar trzeba było zapłacić ok. 7 tys. złotych. W 2015 roku – ok. 40 tys. zł. Najwyższe ceny dotyczyły ziemi rolnej w granicach miast. Obecnie specjaliści spodziewają się dalszych spadków cen. Nowe regulacje, poza małymi wyjątkami, pozwalają na zakup ziemi wyłącznie rolnikom. Co więcej, klient, który kupi ziemię, nie może jej sprzedać przez 10 lat. 

Wzrost cen może dotyczyć jedynie ziemi przeznaczonej na inne cele niż rolne (z warunkami zabudowy). Takie grunty np. w bezpośrednim sąsiedztwie miast mogą interesować deweloperów. 

Warto dodać, że ustawę, która weszła w życie 1 maja tego roku, zaskarżył do Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznik Praw Obywatelskich