stat4u

Właścicielem "Costerina Nieruchomości na Kaszubach" jest Agencja Handlowa "baczkowscy.pl"  83-400 Kościerzyna ul. Mała Dworcowa 1/1

Agencja Handlowa "baczkowscy.pl" jest podmiotem gospodarczym działającym w obszarach  rynków towarowych.  Naszym podstawowym zadaniem jest gromadzenie i udzielanie informacji oraz wykonywanie czynności potrzebnych do skojarzenia stron transakcji handlowych.  

Zawsze przestrzegamy przepisów obowiązującego prawa. Dokładamy szczególnej staranności przy wykonywaniu swoich czynności. Nigdy nie podejmujemy się wykonania czynności, która byłaby niezgodna z przepisami prawa oraz zastrzegamy sobie prawo odmowy wykonania czynności, które wykraczają poza naszą wiedzę i doświadczenie.         

 

                                                                                                                                  

                                                                                                                Zapraszam do współpracy     Krzysztof Bączkowski